Rollefordeling i gruppens ledelse

Rollefordeling i gruppens ledelse

 

               

 

         http://issuu.com/spejder/docs/velkommen_i_bestyrelsen_2012/1?e=0

 

 

 

 

 

Bestyrelsesformanden

 • At lede bestyrelsens arbejde og indkalde til bestyrelsesmøder
 • At lede bestyrelsesmøderne
 • At holde tæt kontakt med gruppelederen, medlemsansvarlig og afdelingslederne
 • At være forbindelsesled til forældrerepræsentanterne mellem bestyrelsesmøderne
 • At repræsentere bestyrelsen i andre råd, styrelser og udvalg
 • At repræsentere bestyrelsen ved eventuelle forhandlinger med offentlige myndigheder og lignende
 • At afholde ledersamtaler med gruppelederen
 • At indsende ledererklæringer og børneattester til korpskontoret
 • At indsende gruppeindberetningen lige efter grupperådsmødet via Blåt Medlem
 • At indkalde til det årlige grupperådsmøde incl. valg til gruppebestyrelsen
 • At lede gruppen i overensstemmelse med korpsets formål, arbejdsgrundlag, love og værdier
 • At følge op på grupperådets beslutninger
 • Arbejde på ideer og visioner til udvikling af gruppens

 

Kassereren

 • At foretage kontingentopkrævning fra spejdere og ledere 2 gange årligt
 • At modtage kontingentindbetalinger
 • At sørge for betaling at kontingent til division og korps
 • At styre mellemregnskab med lederne for de løbende udgifter
 • At udarbejde regnskab og kontrollere at budgettet holdes
 • At orientere den øvrige bestyrelse om gruppens økonomi løbende

 

 

Gruppelederen

 • At være leder for ledergruppen
 • At have tæt kontakt med bestyrelsesformanden
 • At koordinere børnearbejdet og afholde ledermøder løbende
 • At sikre at nye ledere modtages godt i ledergruppen
 • At motivere gruppens ledere og bestyrelsesmedlemmer til at blive uddannet bedst muligt i relation til deres funktion
 • At være kontaktled til andre grupper i korpset og andre korps/forbund (BUS møder i Rødovre Kommune)
 • At have nær kontakt til divisionen
 • At deltage i arrangementer og have fingeren på pulsen i de enkelte grene
 • At sikre fælles programlægning for så vidt angår fælles aktiviteter
 • At indkalde til jævnlige ledermøde for hele gruppen
 • At samarbejde med Hyttefonden omkring den daglige brug af spejderhytten
 • At sikre beholdning af gruppe- og divisionsmærker, tørklæder, rabatkort og lommebøger
 • At udarbejde gruppens udviklingsplan inden det årlige grupperådsmøde
 • At holde årlige ledersamtaler med de enkelte ledere
 • At sikre sammenhold og fælles ansvar for spejderaktiviteterne
 • At sørge for udarbejdelse af ansøgninger om tilskud hos bla. kommunen (lokaletilskud og Rødovreordningen)

 

Medlemsansvarlig (kan være en anden end gruppelederen)

 • Oprette nye medlemmer i Blåt Medlem og informere grenledere
 • Slette medlemmer i Blåt Medlem ved udmeldelse og informere grenledere
 • Opdatere Blåt Medlem ved oprykning 1 x årligt
 • Håndtere tildeling af spejdernavne og vedligeholde oversigten

 

Web-ansvarlig

 • Sikre løbende opdatering af www.rødovrespejderne.dk