Mini 2.- 3. klasse

Ny formand og ny gruppeleder

Så er det lykkedes at få valgt en ny formand for gruppestyrelsen, som består af forældre, ledere og en unge-repræsentant.

Line Hansen, som er mor til mini-spejderen Akka, blev enstemmigt valgt som formand ved det ekstraordinære grupperådsmøde. Da Line i forvejen sad i gruppestyrelsen som menigt medlem, blev Iben Kiellberg, mor til trop-spejderen Kamya, samtidig valgt som ny forældrerepræsentant. Vi ser frem til samarbejdet med Jer begge.

Efter det ekstraordinære grupperådsmøde holdt gruppens ledere et fælles ledermøde, hvor et af aftenens punkter var valg af ny gruppeleder. Gruppelederen er ledernes leder. Jeg har haft rigtig mange gode oplevelser i mine 3½ år som gruppeleder, men har igennem en periode ønsket at kunne fokusere min energi mere på junior og trop-grenene, så jeg er meget glad for at Torben Ruby har stillet op og har indvilget i at efterfølge mig på gruppelederposten. 

Så velkommen til den helt nye gruppeledelse. Jeg håber at I alle vil tage rigtigt godt imod dem, og vi vil ihvertfald gøre vores bedste for at give dem en god start.

Mange hilsner

Gunver (Morbjørn)


Emneord: Familiespejder 0 - 6 år Mikro 0.- 1. klasse Mini 2.- 3. klasse Junior 4.- 5. klasse Trop 6. klasse og op Klan

Rollefordeling i gruppens ledelse

 

               

 

         http://issuu.com/spejder/docs/velkommen_i_bestyrelsen_2012/1?e=0

 

 

 

 

 

Bestyrelsesformanden

 • At lede bestyrelsens arbejde og indkalde til bestyrelsesmøder
 • At lede bestyrelsesmøderne
 • At holde tæt kontakt med gruppelederen, medlemsansvarlig og afdelingslederne
 • At være forbindelsesled til forældrerepræsentanterne mellem bestyrelsesmøderne
 • At repræsentere bestyrelsen i andre råd, styrelser og udvalg
 • At repræsentere bestyrelsen ved eventuelle forhandlinger med offentlige myndigheder og lignende
 • At afholde ledersamtaler med gruppelederen
 • At indsende ledererklæringer og børneattester til korpskontoret
 • At indsende gruppeindberetningen lige efter grupperådsmødet via Blåt Medlem
 • At indkalde til det årlige grupperådsmøde incl. valg til gruppebestyrelsen
 • At lede gruppen i overensstemmelse med korpsets formål, arbejdsgrundlag, love og værdier
 • At følge op på grupperådets beslutninger
 • Arbejde på ideer og visioner til udvikling af gruppens

 

Kassereren

 • At foretage kontingentopkrævning fra spejdere og ledere 2 gange årligt
 • At modtage kontingentindbetalinger
 • At sørge for betaling at kontingent til division og korps
 • At styre mellemregnskab med lederne for de løbende udgifter
 • At udarbejde regnskab og kontrollere at budgettet holdes
 • At orientere den øvrige bestyrelse om gruppens økonomi løbende

 

 

Gruppelederen

 • At være leder for ledergruppen
 • At have tæt kontakt med bestyrelsesformanden
 • At koordinere børnearbejdet og afholde ledermøder løbende
 • At sikre at nye ledere modtages godt i ledergruppen
 • At motivere gruppens ledere og bestyrelsesmedlemmer til at blive uddannet bedst muligt i relation til deres funktion
 • At være kontaktled til andre grupper i korpset og andre korps/forbund (BUS møder i Rødovre Kommune)
 • At have nær kontakt til divisionen
 • At deltage i arrangementer og have fingeren på pulsen i de enkelte grene
 • At sikre fælles programlægning for så vidt angår fælles aktiviteter
 • At indkalde til jævnlige ledermøde for hele gruppen
 • At samarbejde med Hyttefonden omkring den daglige brug af spejderhytten
 • At sikre beholdning af gruppe- og divisionsmærker, tørklæder, rabatkort og lommebøger
 • At udarbejde gruppens udviklingsplan inden det årlige grupperådsmøde
 • At holde årlige ledersamtaler med de enkelte ledere
 • At sikre sammenhold og fælles ansvar for spejderaktiviteterne
 • At sørge for udarbejdelse af ansøgninger om tilskud hos bla. kommunen (lokaletilskud og Rødovreordningen)

 

Medlemsansvarlig (kan være en anden end gruppelederen)

 • Oprette nye medlemmer i Blåt Medlem og informere grenledere
 • Slette medlemmer i Blåt Medlem ved udmeldelse og informere grenledere
 • Opdatere Blåt Medlem ved oprykning 1 x årligt
 • Håndtere tildeling af spejdernavne og vedligeholde oversigten

 

Web-ansvarlig

 • Sikre løbende opdatering af www.rødovrespejderne.dk

Emneord: Familiespejder 0 - 6 år Mikro 0.- 1. klasse Mini 2.- 3. klasse Junior 4.- 5. klasse Trop 6. klasse og op
Godtnytår2014

Godt nytår !

Sommerlejr2014

Tilbageblik på en sjov og hyggelig sommerlejr

En lille smule regn, masser af sol, grin og spændende aktiviteter, det var blandt andet hvad Rødovrespejdernes mikroer, minier, juniorer og trop fik med på årets sommerlejr på Arresøcentret. Med beliggenheden lige ved Danmarks største sø, var det oplagt at lave forskellige vandaktiviteter. Vi var bla. ude at sejle i Optimistjoller og Meginjoller, og en anden dag byggede vi tre forskellige tømmerflåder, som vi selvfølgelig også fik nogle sjove timer til at gå med at sejle rundt på søen.

Der blev smedjet, arbejdet i læderværkstedet, lavet tovdyr, lavet kulsø, bagt pizza i stenovn, løbet natløb med spændende plot, gået baglæns hjem Frederiksværk, bygget lejrplads, lavet både praktiske og meget spændende bål, og skabt venskaber med nogle af de andre spejdere, som vi lærte at kende på Arresøcentret. Alt i en alt en super tur, som både børn og ledere gerne vil takke de medhjælpende forældre for at gøre mulig. Der var masser af tid til både praktiske ting og til sjov og hygge.

I kan finde masser af stemningsbilleder fra lejren her <link>


Emneord: Mikro 0.- 1. klasse Mini 2.- 3. klasse Junior 4.- 5. klasse Trop 6. klasse og op Klan
Bål2014

Sommerhilsen

”Spejder er ikke noget man går til - spejder er noget man ER ! ”  Den gode gamle talemåde holder stadig….  

Vi ledere er 100% frivillige, vi betaler endda kontingent for at få lov til at udvikle og opleve børnene. Men det hele hænger heller ikke sammen uden spejdernes og forældrenes indsats for at få gruppen og rammerne til at fungere.

Igennem en masse forskellige frilufts- og naturaktiviteter er vores primære mål jo at udvikle børnene og de unge spejdere, til at sætte pris på menneskers forskelligheder og bruge det positivt, og i første omgang at kunne tage ansvar for sig selv og efterhånden som de bliver ældre, også tage mere og mere ansvar for hinanden og de rammer de er i (familien, patruljen, gruppen, lokalsamfundet osv.)

Aktiviteterne i og omkring Rødovrespejderne kommer ikke af sig selv. Og hytten er der ikke bare. Det er vores egen hytte, som vi har ansvar for, både økonomisk og praktisk. Det betyder at vi selv skal stå for vedligeholdelse og udvikling af hytten. I det forløbne spejderår har vi oplevet en rigtig god vilje hos en håndfuld forældre, som virkelig har taget en tørn i forhold til at få renholdt hytten og få specielt det nye køkken gjort mere brugbart, og for at få startet nogle aktiviteter til sikring af taget.

Vi ser frem til det nye spejderår med masser af forventninger til at vi sammen (spejdere, forældre og ledere) kan fortsætte den rigtig gode trend, og løfte det fælles ansvar for at skabe rammerne for det spejderarbejde, som giver både os og børnene rigtig meget. Når det nye spejderår starter, er det med nogle større ændringer på mødestrukturen for specielt mikroer og minier, men vi er overbeviste om at det giver en masse nye muligheder og vi glæder os.

Vi vil fortsat satse på at lave aktiviteter både for de enkelte grene og på tværs af hele gruppen, da vi vurderer at spejdernes muligheder for at skabe og udvikle deres venskaber på tværs af køn og alder, er en vigtig del af det, at være spejder.

Rigtig god sommer Smile
Gunver


Emneord: Familiespejder 0 - 6 år Mikro 0.- 1. klasse Mini 2.- 3. klasse Junior 4.- 5. klasse Trop 6. klasse og op Klan