Trop 6. klasse og op

Rødovrespejderne ønsker godt nytår !

Rødovrespejderne ønsker alle et rigtig godt nytår - og vi glæder os allerede meget til en masse gode oplevelser sammen i det nye år.

Her på hjemmesiden kan I løbende følge med i de mange planlagte arrangementer.

De enkelte enheder starter op i løbet af januar, og allerede d. 31. januar mødes hele gruppen, med forældre, til fastelavnsfest og grupperådsmøde. Vi skal have slået katten af tønderne og vi skal have fundet et par forældre som vil give en hånd i grupperådet. Vores kasserer gennem de seneste år stopper efter dette regnskabsår, da han ikke længere har børn i gruppen. Men opgaven er ikke overvældende, så vi ser frem til at en ny forælder melder sig på banen og giver en hånd på den post. Kontakt vores gruppeleder Torben, hvis du er interesseret og vil høre lidt mere.

Og så tager vi som sædvanlig også med stor glæde imod forældre eller andre, som vil give en ekstra hånd med ved de forskellige arrangementer. Vi vil gerne være flere ledere. Ud over flere hænder vil det også give større inspiration og dermed endnu flere gode og spændende oplevelser for vores allesammens børn.

Med håbet om et aktivit år med fokus på fællesskabet og det, det bringer med, vil vi ønske alle et RIGTIG GODT NYTÅR !

 


Emneord: Familiespejder 0 - 6 år Mikro 0.- 1. klasse Mini 2.- 3. klasse Junior 4.- 5. klasse Trop 6. klasse og op Klan
SorteTyr

Tid til at få mange nye spejdervenner

Ny formand og ny gruppeleder

Så er det lykkedes at få valgt en ny formand for gruppestyrelsen, som består af forældre, ledere og en unge-repræsentant.

Line Hansen, som er mor til mini-spejderen Akka, blev enstemmigt valgt som formand ved det ekstraordinære grupperådsmøde. Da Line i forvejen sad i gruppestyrelsen som menigt medlem, blev Iben Kiellberg, mor til trop-spejderen Kamya, samtidig valgt som ny forældrerepræsentant. Vi ser frem til samarbejdet med Jer begge.

Efter det ekstraordinære grupperådsmøde holdt gruppens ledere et fælles ledermøde, hvor et af aftenens punkter var valg af ny gruppeleder. Gruppelederen er ledernes leder. Jeg har haft rigtig mange gode oplevelser i mine 3½ år som gruppeleder, men har igennem en periode ønsket at kunne fokusere min energi mere på junior og trop-grenene, så jeg er meget glad for at Torben Ruby har stillet op og har indvilget i at efterfølge mig på gruppelederposten. 

Så velkommen til den helt nye gruppeledelse. Jeg håber at I alle vil tage rigtigt godt imod dem, og vi vil ihvertfald gøre vores bedste for at give dem en god start.

Mange hilsner

Gunver (Morbjørn)


Emneord: Familiespejder 0 - 6 år Mikro 0.- 1. klasse Mini 2.- 3. klasse Junior 4.- 5. klasse Trop 6. klasse og op Klan

Rollefordeling i gruppens ledelse

 

               

 

         http://issuu.com/spejder/docs/velkommen_i_bestyrelsen_2012/1?e=0

 

 

 

 

 

Bestyrelsesformanden

 • At lede bestyrelsens arbejde og indkalde til bestyrelsesmøder
 • At lede bestyrelsesmøderne
 • At holde tæt kontakt med gruppelederen, medlemsansvarlig og afdelingslederne
 • At være forbindelsesled til forældrerepræsentanterne mellem bestyrelsesmøderne
 • At repræsentere bestyrelsen i andre råd, styrelser og udvalg
 • At repræsentere bestyrelsen ved eventuelle forhandlinger med offentlige myndigheder og lignende
 • At afholde ledersamtaler med gruppelederen
 • At indsende ledererklæringer og børneattester til korpskontoret
 • At indsende gruppeindberetningen lige efter grupperådsmødet via Blåt Medlem
 • At indkalde til det årlige grupperådsmøde incl. valg til gruppebestyrelsen
 • At lede gruppen i overensstemmelse med korpsets formål, arbejdsgrundlag, love og værdier
 • At følge op på grupperådets beslutninger
 • Arbejde på ideer og visioner til udvikling af gruppens

 

Kassereren

 • At foretage kontingentopkrævning fra spejdere og ledere 2 gange årligt
 • At modtage kontingentindbetalinger
 • At sørge for betaling at kontingent til division og korps
 • At styre mellemregnskab med lederne for de løbende udgifter
 • At udarbejde regnskab og kontrollere at budgettet holdes
 • At orientere den øvrige bestyrelse om gruppens økonomi løbende

 

 

Gruppelederen

 • At være leder for ledergruppen
 • At have tæt kontakt med bestyrelsesformanden
 • At koordinere børnearbejdet og afholde ledermøder løbende
 • At sikre at nye ledere modtages godt i ledergruppen
 • At motivere gruppens ledere og bestyrelsesmedlemmer til at blive uddannet bedst muligt i relation til deres funktion
 • At være kontaktled til andre grupper i korpset og andre korps/forbund (BUS møder i Rødovre Kommune)
 • At have nær kontakt til divisionen
 • At deltage i arrangementer og have fingeren på pulsen i de enkelte grene
 • At sikre fælles programlægning for så vidt angår fælles aktiviteter
 • At indkalde til jævnlige ledermøde for hele gruppen
 • At samarbejde med Hyttefonden omkring den daglige brug af spejderhytten
 • At sikre beholdning af gruppe- og divisionsmærker, tørklæder, rabatkort og lommebøger
 • At udarbejde gruppens udviklingsplan inden det årlige grupperådsmøde
 • At holde årlige ledersamtaler med de enkelte ledere
 • At sikre sammenhold og fælles ansvar for spejderaktiviteterne
 • At sørge for udarbejdelse af ansøgninger om tilskud hos bla. kommunen (lokaletilskud og Rødovreordningen)

 

Medlemsansvarlig (kan være en anden end gruppelederen)

 • Oprette nye medlemmer i Blåt Medlem og informere grenledere
 • Slette medlemmer i Blåt Medlem ved udmeldelse og informere grenledere
 • Opdatere Blåt Medlem ved oprykning 1 x årligt
 • Håndtere tildeling af spejdernavne og vedligeholde oversigten

 

Web-ansvarlig

 • Sikre løbende opdatering af www.rødovrespejderne.dk

Emneord: Familiespejder 0 - 6 år Mikro 0.- 1. klasse Mini 2.- 3. klasse Junior 4.- 5. klasse Trop 6. klasse og op