Trop 6. klasse og op

Information til forældre

Indmeldelse:

Et barn kan besøge os 3 gange, før I skal beslutte jer for om det skal være medlem. Herefter skal I lave en indmeldelse her på hjemmesiden under Praktisk info -> Indmeldelse (nye spejdere).

I forbindelse med indmeldelse køber I en startpakke på 100 kr. I startpakken får barnet et tørklæde, en lommebog til den gren man er i, divisionsmærke, vores eget gruppemærke, og et rabatkort til Spejdersport, hvor i kan købe en uniform.

For familiespejdere koster startpakken 50 kr. som går til at dække tørklæde og gruppemærke, som sys på tørklædet.

Efter endnu nogle møder får barnet sit spejdernavn. Alle vores spejdere har navne efter figurer fra Junglebogen og hvert dyr har nogle særlige egenskaber. Børnene får deres spejdernavne ved en hyggelig ceremoni, hvor deres spejdervenner byder dem 'officielt' velkommen i flokken. (Gælder fra mikro-grenen og op)

Det koster 500 kr halvårligt at være spejder hos os. Kontingentet skal to gange årligt (forår og efterår). Herudover skal du forvente udgifter til ture og lejre 4-5 gange om året (afhængig af gren).

Det er typisk 2-300 kr. for en hel weekend.

 

Betaling ture/arrangementer:

Tilmelding og betaling kan foretages her via hjemmesiden, ved at åbne arrangementet/turen i kalenderdelen.

Prisen på ture og lejre kan variere, da vi har et princip om at ture og lejre så vidt muligt økonomisk skal hvile i sig selv og altså ikke give hverken overskud eller underskud.

Ved afbud hæfter deltageren for den del af prisen, som gruppen ikke kan få tilbagebetalt. Ved kurser, hvor gruppen normalt ville dække en del af prisen, hæfter deltageren selv for hele den del af prisen, som gruppen ikke får tilbagebetalt i tilfælde af sent afbud.

 

Mærker:

Fra tid til anden får børnene mærker til at sætte på deres uniform, det er vigtigt at disse bliver syet på hurtigst muligt og ikke bare bliver liggende i lommen, og helst til mødet ugen efter, da dette indgår i det mærke der hedde lommeordensmærket, som fortæller at ens uniform altid er klar. Desuden er risikoen for at mærkerne bliver væk også mindre hvis de hurtigt bliver syet på. Børnene er også ofte meget opsatte på at kunne fremvise beviset på at de har gennemført en opgave/et forløb.


Uniform:

Korpset uniform er mørkeblå og kan købes i spejdersport. Den koster ca. 300 kr

Den nærmeste Spejdersport forretning ligger i Rødovre Centrum, og man får rabat som medlem af Det Danske Spejderkorps.


Tørklæde:

Rødovrespejdernes tørklæde er kobolt blåt med bordeaux farvet kant. Tørklædet udleveres ved indmeldelse.  Hvis tørklædet bortkommer, kan man købe et nyt hos en leder til 50 kr.


Øvrigt udstyr:

Du behøver ikke at købe alt udstyr fra start. Tag en snak med lederne inden du f.eks. går ud og køber sovepose, liggeunderlag, rygsæk m.m.

I Rødovre findes to spejderbutikker der kan anbefales til køb af spejderudstyr

Spejdergear
H.J.Holstvej 14
2610 Rødovre
spejderGEAR.dk

Hint: opret jer som kunde i deres kundeklub og bestil over nettet, men hent varen i butikken på Rødovrevej. Derved opnås varen billigst.

Spejder Sport
Rødovre Centrum
Butik 113
2610 Rødovre
www.spejdersport.dk

Hint: få et medlemskort af din leder, så vil I opnå 10% rabat på alle varer

Pakning til ture:

Det er vigtigt at barnet selv er med til at pakke deres bagage til turene. hermed ved barnet også hvilke ting de har med. Der bliver som regel udleveret pakkeliste til turene med forslag til hvad man bør medbringe. Desuden kan I finde en pakkeliste her på hjemmesiden.


Spejderloven:

Hos de blå spejdere har vi en spejderlov, som vi bruger som afsæt til de ting vi laver

Den, der er med i spejdernes fælleskab, gør sit bedste for:

 • at finde sin egen tro og have respekt for andres
 • at værne om naturen
 • at være en god kammerat
 • at være hensynsfuld og hjælpe andre
 • at være til at stole på
 • at høre andres meninger og danne sine egne’
 • at tage medansvar i familie og samfund

Værdierne i spejderloven diskuteres og tolkes på mange måder og spejderloven er altid med i vores arbejde. Den bliver af og til vendt på vores møder.


Forventninger:

Ud over spejderloven er der nogle ting som er vigtigt at huske:

 • hav altid tøj på til vejret (man ved aldrig hvornår vi skal være ude)
 • kom til tiden til møder og ture
 • hav altid minimum tørklæde (og helst også uniform) på når du er på spejderaktiviteter
 • opfør dig pænt, når du har uniformen på (fordi du repræsentereer din gruppe)
 • hav styr på din spejderlomme (læs om den i den udleverede lommebog)
 • husk at melde afbud til møder og ture i god tid (gerne dagen før)
 • fortæl hvis der er handicaps, lidelser, allergier eller særlige behov vi skal tage hensyn til
 • forældre forventes at støtte barnet til at overholde disse forventninger


Patruljesystemet:

Patruljesystemet er en vigtig grundsten i spejderarbejdet. En patrulje består typisk af 4-8 spejdere og allerede i mini-grenen begynder børnene at stifte bekendskab med det at arbejde i selvstændige patruljer.

I patruljen lærer spejderne, at de hver især har en vigtig funktion i patruljens samarbejde om at udføre en opgave.

 • Den bogligt stærke kan hjælpe med at læse instruktioner
 • Den fysisk stærke kan hjælpe med at bære fælles udstyr
 • Den kreative kan lave underholdningen til lejrbålet
 • Den der har stort behov for at bevæge sig, har plads til det
 • Den der er god til tal, kan udregne en kurs gennem skoven
 • Den der er godt til at bruge værktøj sliber økse og sav
 • Den der kan lide at sy, laver feks. patruljens tørklæder
 • Den der elsker IT finder nye spejdervenner via Internettet og laver patruljens hjemmeside

Når spejderne sammen har flere forskellige evner har de lettere ved at løse patruljens opgaver. Sådan vil alle spejderne opleve, at netop det de er stærke til, er værdifulde for gruppen eller patruljen.


Emneord: Familiespejder 0 - 6 år Mikro 0.- 1. klasse Mini 2.- 3. klasse Junior 4.- 5. klasse Trop 6. klasse og op

Forældrebestyrelsen (Gruppestyrelsen)

 

Gruppestyrelsen er gruppens "bestyrelse". Den har ansvaret for gruppens økonomi, og for at gruppen og dens afdelinger ledes i overensstemmelse med korpsets formål, arbejdsgrundlag og love.

Gruppestyrelsen består af forældrerepræsentanter, gruppelederen og afdelingsledere samt af op til to ungdomsrepræsentanter.

Forældrerepræsentanterne vælges for to år på det årlige grupperådsmøde (forældremøde), der fungerer som gruppens generalforsamling. Af hensyn til kontinuiteten i gruppestyrelsen anbefales det, at halvdelen af forældrerepræsentanterne vælges i ulige år og den anden halvdel i lige år.

Lederne i gruppestyrelsen er gruppelederen og mindst 2 af afdelingslederne.

Desuden kan vælges en til to ungdomsrepræsentanter (alder 15-23 år), som er medlemmer af gruppestyrelsen på lige vilkår med de øvrige medlemmer.

 

Bestyrelsen består for øjeblikket af

Formand  Sanne Dan Jensen sannedan [at] gmail [dot] com

Kasserer  Henning Munch henning_munch [at] hotmail [dot] com

 

Forældrerepræsentant Iben Kiellberg 

Forældrerepræsentant Heidi Holmdahl

Gruppeleder Gunver Sommer   tlf. 22140864  gunversommer [at] gmail [dot] com

Lederrepræsentant Mette Swain 

Lederrepræsentant Line Hansen

Ung i bestyrelsen Lucas Vulpius

Ung i bestyrelsen Frederik Kiellberg

 

Bestyrelsesuppleant  Christian Eekholm

Bestyrelsessuppleant  Hanne Fank  

 

Revisor  Jørgen Hertz 

 

---------------------------------------------------------------

Medlemsansvarlig:  

Anne Pipper Lauritsen,   29829241,  anne_lauritsen [at] hotmail [dot] com

 

Formand Fort Vest Fondet:  

Tom Helmer Hansen,   31346761,  thelmer [at] me [dot] com

 

Hyttevagt Fort Vest:  

Tommy Nørgaard,   28552305,  fam [dot] noergaard [at] gmail [dot] com


Emneord: Familiespejder 0 - 6 år Mikro 0.- 1. klasse Mini 2.- 3. klasse Junior 4.- 5. klasse Trop 6. klasse og op

Lederne

                          .

Gruppeleder

 Gunver Sommer (Morbjørn)

Plovstrupvej 15, 2610 Rødovre
22140864 gunversommer [at] gmail [dot] com

  

 

Familiespejder (kontaktpersoner)

  David Plesner Barfred,

  60931782,  eskimosen [at] hotmail [dot] com  

 

 Mikkel Jensen,

 21810713, m_minors [at] hotmail [dot] com

 

 

Mikro og Mini   

 Mette Grønborg (Grizzlybjørn)

21266323 mgroenborg [at] yahoo [dot] dk

 

  

 Lasse Frederiksen (Powerbjørn)

93920322 halling85 [at] hotmail [dot] com

 

 

 Dan Friis Hansen (Klatrebjørn)

Åvendingen 11B, 2700 Brønshøj
40203355 danfriis [at] hotmail [dot] com

 

 

Rikke Dalgaard

Gislingevej 31, 2700 Brønshøj
21286466 rikked36 [at] gmail [dot] com 

 

 

 Bo Rasmussen

 

 

 

 

 Gunver Sommer (Morbjørn)

Plovstrupvej 15, 2610 Rødovre
22140864 gunversommer [at] gmail [dot] com

 

 

  Assistent

 Emma Swain (Ikki) 

 

 

 Dig måske ?

 

 

  

 

Junior 

 Anne Pipper (Pippibjørn)

Mollerupvej 41, 2610 Rødovre
29829241  anne_lauritsen [at] hotmail [dot] com

 

 

 Line Hansen (Grinebjørn)

 Saxhøjvej 4, 2500 Valby

 38761506, lineh [at] me [dot] com

  

 Maiken Gagnér Saadi 

  28572770, maikensaadi [at] gmail [dot] com 

 

 

 Assistent

 Frederik Nørgaard (Lystig/Kreabjørn)

 

 

 

 

Troppen og klanen

 Gunver Sommer (Morbjørn)

Plovstrupvej 15, 2610 Rødovre
22140864 gunversommer [at] gmail [dot] com

 

  

 Mette Skovbak Swain (Roligbjørn)

Nørregårdsvej 154, 2610 Rødovre
26332397 thedanishswains [at] outlook [dot] dk

 

 Peter Jørgensen (Fedepede)

H.J.Holstsvej 14, 2610 Rødovre
20998877  info [at] spejdergear [dot] dk

 

 


Emneord: Familiespejder 0 - 6 år Mikro 0.- 1. klasse Mini 2.- 3. klasse Junior 4.- 5. klasse Trop 6. klasse og op

Trop-program

FORÅR 2018

Tirsdag d. 16. januar    Første tropmøde i det nye år

Resten af foråret følger vi juniorernes program og får måske også nogle invitationer fra klanen Cool 

   

   

 

 

 

 

 

 

EFTERÅR 2017

Tirsdag 22. august  Tropmøde
 
Tirsdag 29. august  Tropmøde
 
Tirsdag 5. september  Patruljemøde - Årets første 'Patruljeudfordring' (Burger Challenge)
 
Tirsdag 12. september  FRI - ikke noget møde
 
Tirsdag 19. september Tropmøde - opstart DRAGER (Rasmus og Lucas står for aftenens program)
 
Tirsdag 26. september  Patruljemøde
 
Fredag 29. september - 1. oktober Divisionstroptur - Tilmelding her: http://www.xn--rdovrespejderne-5tb.dk/node/1418
 
Tirsdag 3. oktober  Patruljemøde
 
Tirsdag 10. oktober Tropmøde - Vi mødes ved Herstedhøje kl. 18.30
 
Søndag 15.-20. oktober PLan  Tilmelding her: http://www.xn--rdovrespejderne-5tb.dk/node/1427
 
Tirsdag 17. oktober  EFTERÅRSFERIE
 
Tirsdag 24. oktober  Patruljemøde
 
Fredag 27.-28. oktober Troparrangement - Sheltertur - Hallo Halloween
 
Tirsdag 31. oktober   Patruljemøde kl. 17.00 - 18.30 (Halloweenhygge)
 
Mandag 6  november  Fællestropmøde hos Solvang Gruppe, Solvangsvej 26A, Glostrup (spejderhytten ligger inde i parken) kl. 18.30 - 20.30 !
 
Tirsdag 14. november  Tropmøde
 
Tirsdag 21. november Tropmøde bla. patruljeudfordring
 
Tirsdag 28. november  Patruljemøde - brainstorm på shelterturstjekliste
 
Tirsdag 5. december  Patruljemøde - Frederik K: 1/2 time on knob, Julle og Laura; 1/2 time plan for patruljelokaltet, Rasmus B og lille Lucas; 1/2 times leg, Rasmus S: Færdiggørelse af shelterturs tjekliste/manual.
 
Lørdag 9. december Julefest - Tilmelding her: http://www.xn--rdovrespejderne-5tb.dk/node/1379
 
Tiedag d. 12. december  Julehyggeafslutning hjemme hos en Frederik, Tybjergvej 99. Kl. 18.30 - 20.30. Husk pakke til 20-30 kr til pakkeleg + en ting til julegodte-buffeten (feks, en pose mandariner, en pose pebernødder, en pakke chokolade eller lignende)

Emneord: Trop 6. klasse og op
Trop2016

Troppen

Klik her for at se program for tropmøderne:  TROP-PROGRAM

I troppen hvor storspejderne holder til er det er vores mål at tilbyde et fristed, hvor vi lærer børnene at udfordre sig selv og blive stillet i nogle situationer, hvor de selv skal klare en opgave der udfordrer dem på det personlige plan og på deres viden, samtidig med at der står en voksen til rådighed.

Storspejderne begynder at tage på ture helt på egen hånd. Der bliver også flere muligheder for at mødes med spejdere fra andre grupper. Ind imellem øver vi os på alle de ting vi skal bruge når vi er på de mange spændende ture.

Vi prøver at opnå disse ting ved at tage på ture og deltage i arrangementer hvor spejderne lærer at tage ansvar for normale ting som mad, lejren og hinanden. På møderne bliver de af og til stillet i leder-situationer overfor Mini og Mikro grenene, hvor det er deres opgave at planlægge og afholde et møde med support fra lederne.

Skulle du være en udefrakommende spejder eller teenager, som ønsker et spændende krydderi på hverdagen, vil du blive taget imod med åbne arme, og selv om du ikke har spejdererfaring skal vi nok lære dig det hele, mens vi har det vildt fedt og sjovt !

Spejder-program

Se vores Spejder-program i menuen her til højre